‘สู่ขวัญ บูลกุล’ | WOODY FM #01 [Video Version]

สู่ขวัญ เปิดเผยเรื่องที่ไม่เคยเล่าให้ใครฟังมาก่อน ทั้งเรื่องความรักและสิ่งที่สู่ขวัญ Sensitive มากที่สุด ก็คือเรื่องลูก