WOODY WORLD PRODUCT

Round Round

แว่น Round Round เริ่มต้นจากความตั้งใจในการออกแบบแว่นทรงกลม เพราะแว่นทรงกลมเป็นทรงที่ classic และ timeless วู้ดดี้ เวิลด์ จึงได้พาทเนอร์กับ เอ็นวี่ เพื่อผลิตและจำหน่ายแว่น Round Round

ความพิเศษของแว่น Round Round คือ คานหน้าแว่นที่ต่ำลงมากว่าแว่นทรงกลมทั่วไป และความกลมที่พอเหมาะ ทำให้แว่น Round Round เข้าได้กับทุกรูปหน้า ใส่แล้วไม่หลุดง่าย รู้สึกเบาสบาย มีหลากหลายแบบและสีให้เลือก สามารถสั่งซื้อได้ผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆของ Round Round

Follow us