ICONSIAM เปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ผ่าน Woody LIVE สู่สายตาคนทั้งประเทศ

สุขสยามเมืองมหัศจรรย์แห่งความสุขวิถีไทยในไอคอนสยามชูคอนเส็ปต์เมืองค้าปลีกรูปแบบใหม่‘Co-Creation’ ร่วมรังสรรค์สืบสานและส่งต่อมรดกทางวัฒนธรรมวิถีท้องถิ่นไทยสู่สายตาชาวโลก ผ่าน Woody LIVE ตลอดทั้งวันของวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา

ไอคอนสยามอภิมหาโครงการเมืองแห่งการใช้ชีวิตสู่โลกอนาคตสัญลักษณ์แห่งความรุ่งโรจน์ของริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา มูลค่า 54,000 ล้านบาทซึ่งจะเปิดให้บริการในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 อย่างเป็นทางการพร้อมเปิดตัว ‘สุขสยาม’ หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของไอคอนสยามเมืองแห่งมนต์เสน่ห์มหัศจรรย์วิถีไทยที่จะเป็นเวทีให้ผู้ประกอบการท้องถิ่นจากชุมชนต่างๆและช่างฝีมือตัวจริงจากทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยในการนำเสนอมรดกภูมิปัญญาของไทยและสุดยอดผลิตภัณฑ์ที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้มาเยี่ยมเยือนปีละ 21.9 ล้านคนโดยนำเสนอผ่านคอนเส็ปต์ ค้าปลีกรูปแบบใหม่ที่เรียกว่า ‘Co-Creation’ หรือการผลิตกำลังพันธมิตรทางธุรกิจ ศิลปินวิสาหกิจท้องถิ่นชุมชนวิถีไทยและผู้ประกอบการรายย่อยระดับท้องถิ่นจาก 77 จังหวัดทั่วไทยรวมพลังความคิดสร้างสรรค์กันอย่างใกล้ชิดตั้งแต่เริ่มต้นโดยมีเป้าหมายในการช่วยสืบสานและส่งต่อมรดกทางวัฒนธรรมวิถีชีวิตท้องถิ่นไทยจากรุ่นสู่รุ่นให้คงอยู่ต่อไปได้อย่างยั่งยืน